Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Το όνομα του Θεού

Σχόλιο στο Εξο γ΄ 13-15

Παρ' όλο που όλες οι θεότητες του πολιτισμικού περιβάλλοντος του Ισραήλ φέρουν κάποιο όνομα, το οποίο τις χαρακτηρίζει και τις διακρίνει από τις υπόλοιπες που λαμβά­νουν μέρος στον μύθο, στον Ισραήλ το όνομα του Θεού παίζει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, καθώς σχετίζεται άμεσα όχι με μύθους, αλλά με συγκεκριμένα ιστορικά γε­γονότα. Απευθυνόμενος, δηλαδή ο Θεός στους ανθρώπους με το «Εγώ είμαι» δεν συστήνεται σαν κάποιος άγνωστος σ' αυτούς, αλλά δηλώνει ότι είναι αυτός που οι άνθρωποι γνώρισαν μέσα από την ιστορία τους (Γεν ιε´ 7· Εξο ς´ 2εξ).

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 5

ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν (Ματ 23:30)

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 4

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 3


ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου (Ματ 5:18)

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 2

τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ψαλμοῖς (Λου 24:44)

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. (14.7.2017)Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής:
Όπως ακριβώς η Εκκλησία δεν είναι μια θρησκευτική έκφραση, έτσι και η Θεολογία δεν είναι στοχασμός πάνω σε κάποιες χριστιανικές απόψεις. Αν η ορθή πίστη δεν εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένο τρόπο ζωής, τότε καταντά θρησκευτική εκδήλωση, μέσα από την οποία επιχειρεί κανείς να εξευμενίσει τον Θεό προκειμένου να πετύχει τους δικούς του ατομικούς στόχους.